Dimarts, 19 De Juny De 2018
Homenatge a la Vellesa, 6
Bellpuig - 25250
Telèfon: 973 32 04 08 
Fax: 973 32 10 87

Concurs Cartells Festa Major

16/07/2014

Concurs de Cartells Festa Major 2014


La Comissió de Festes de lAjun-tament de Bellpuig ha convocat una nova edició del Concurs de Cartells de la Festa Major, que enguany se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de setembre.


Tots aquells que vulguin participar en aquest concurs hauran de regir-se per les bases següents:

 

1.    Hi poden participar tots els inte-ressats.

 

2.    El tema ha de tenir relació amb la Festa Major.

Al dibuix ha de figurar-hi: Festa Major 2014 Vila de Bellpuig.

Els cartells han de ser originals i de creació.

 

3.    Les obres es presentaran en diferents formats segons les categories:

·         1a., 2a. i 3a. categoria: DIN A4 vertical.

·         4a. i 5a. categoria: DIN A3 vertical.

4.    Categories:

1a. Fins a 5 anys.

2a. De 6 a 8 anys.

3a. De 9 a 11 anys.

4a. De 12 a 15 anys.

5a. A partir de 16 anys.

Una de les cinc obres guanya-dores serà el programa de la Festa Major.

 

5.    La presentació de les obres shaurà de fer individualment.

Cada obra portarà un lema i la categoria escrita al darrera.

En un sobre tancat a part, han de figurar-hi les dades de lautor (nom i cognoms, edat, adreça i telèfon) i a la part de fora el lema de lobra i la categoria.

 

6.    Les obres es podran presentar, fins el dia 1 dagost de 2014, a lAjuntament de Bellpuig.

 

7.    Es concediran cinc premis (un per cada categoria):

1a. categoria: material escolar i certificat acreditatiu.

2a.  categoria:  material escolar i certificat acreditatiu.

3a. categoria: material escolar i certificat acreditatiu.

4a. categoria: material informàtic i certificat acreditatiu.

5a. categoria: 300 euros i certifi-cat acreditatiu

 

8.    Un jurat qualificat determinarà les obres guanyadores.

 

9.    Totes les obres guanyadores quedaran en propietat de lAjun-tament de Bellpuig i la resta es retornaran als autors.

 

10.La participació en aquest con-curs implica lacceptació de totes les bases.

El jurat podrà introduir les modi-ficacions que siguin convenients pel bon funcionament del con-curs.

Es tindrà cura de les obres pre-sentades, però lAjuntament de Bellpuig no es farà responsable de la integritat de les mateixes davant de danys fortuïts o invo-luntaris.

El jurat podrà deixar desert alguns dels premis.


Informació addicional :


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web